Dane firmy

Gruby Projekt Sp. z o.o.

ul. Jastrzębowskiego 22

02-786 Warszawa

NIP: PL9512290193

KRS: 0000332915 

biuro@grubyprojekt.pl

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000332915 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000PLN