Dane firmy

Aniblapol Sp z o.o. s.p.k .

ul. Jastrzębowskiego 22

02-786 Warszawa

NIP: PL9512465474

KRS: 0000738776

biuro@aniblapol.pl

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000738776, NIP: 9512465474, REGON: 380657814